Pharmacie Sajous-Pichon (SNC), Pharmacie à Salleboeuf