Pharmacie des Pins, Pharmacie à Ygos-saint-saturnin