Pharmacie Saint Germain, Pharmacie à Saint-germain-sur-morin