Pharmacie Kanoui-Lebhar, Pharmacie à Saint-germain-en-laye