Pharmacie Bertrand Sanac, Pharmacie à Saint-estève