Pharmacie du Nivolet, Pharmacie à Saint-alban-leysse