Pharmacie Vandevelde-David, Pharmacie à Pont-audemer